Projekt OPERA:
Operativní řízení dopravní poptávky při evakuaci obyvatel
a mimořádných událostech na dopravní síti

Operativní řízení dopravní poptávky při evakuaci obyvatel a mimořádných událostech na dopravní síti

V průběhu mimořádných událostí, které vyžadují přesun obyvatel z postiženého místa nebo při kterých je zasažena dopravní infrastruktura, dochází na dopravní síti k anomáliím způsobenými skokovým zvýšením poptávky po dopravě a výraznými změnami její struktury. Cílem projektu je návrh a implementace operativního nástroje pro predikci a řízení poptávky po dopravě generované a ovlivňované mimořádnými událostmi. Specifikem projektu je důraz na skutečné chování obyvatel a interakci s ITS.

Přínos projektu

Hlavním přínosem projektu bude zefektivnění rozhodování krizových manažerů skrze zohlednění poznatků o skutečném chování lidí v krizových situacích do nástrojů používaných při krizovém řízení. To povede ke zvýšení bezpečnosti občanů při nezbytných přesunech z (anebo v okolí) míst zasažených mimořádnou událostí a snížení materiálních a ekonomických škod souvisejících s kongescemi.

více o projektu...

řešitel projektu

úvod    |    projekt    |    řešitelé    |    kontakty
frantisek.vomacka@cdv.cz