Projekt OPERA:
Operativní řízení dopravní poptávky při evakuaci obyvatel
a mimořádných událostech na dopravní síti

Řešitelé projektu

Ing. Petr Šenk, Ph.D.
Ing. Martin Kyselý
Ing. Martin Pípa
RNDr. Michal Bíl, Ph.D.
Mgr. Zuzana Strnadová
Ing. Radim Striegler

řešitel projektu

úvod    |    projekt    |    řešitelé    |    kontakty
frantisek.vomacka@cdv.cz